•  (photo: )

    CEO RedDoorz: 'Chúng tôi giống như Uber của các bất động sản nhỏ lẻ'

    Ông Amit Saberwal, CEO RedDoorz cho rằng công ty này giống như Uber của các bất động sản nhỏ lẻ, cung cấp dịch vụ tìm kiếm khách hàng, tạo dựng thương hiệu và chăm sóc khách hàng cho các bất động sản này. Ngược lại các bất động sản phải tuân theo mức dịch vụ tiêu chuẩn mà công ty đặt ra.