• <p><em>CEO Lê Đắc Lâm của Vntrip.</em></p> (photo: )

    CEO VnTrip "sống trong sợ hãi" khi start-up

    Xây dựng VnTrip từ một start-up với số vốn ban đầu 16 tỷ đồng thành một trong những trang web du lịch lớn nhất của VN với định giá 1.000 tỷ đồng,Lê Đắc Lâm, CEO của start-up du lịch đã