Sabeco không đồng ý cơ quan thuế cưỡng chế hơn 3.100 tỷ đồng

Sabeco không đồng ý với việc cưỡng chế thi hành của Cục Thuế TPHCM và buộc phải thực hiện các hành động pháp lý cần thiết ngay lập tức để bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp", Tổng giám đốc Sabeco tuyên bố về việc bị truy thu và phạt về thuế số tiền hơn 3,140 tỷ đồng.
<p><em>Sản xuất tại nhà máy Sabeco.</em></p> (photo: )

Sản xuất tại nhà máy Sabeco.

Trước đó, trong tuần cuối tháng 12 của năm 2018 (28/12), Cục Thuế TPHCM đã ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích từ tài khoản ngân hàng của Sabeco số tiền thuế và phạt nộp thuế chậm trả là hơn 3,140 tỷ đồng. Cụ thể, số tiền cưỡng chế gồm tiền thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định trong quá trình thanh tra từ năm 2010 đến 2014 và tiền phạt vi phạm hành chính về thuế của Sabeco, trong đó, số chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2007- 2015 là hơn 2,645 tỷ đồng, còn tiền phạt vi phạm hành chính là hơn 494 tỷ đồng.

Phản ứng về vấn đề này, ông Neo Gim Siong Bennett, tổng giám đốc Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho rằng Sabeco luôn rõ ràng và nhất quán kể từ năm 2015 khi Kiểm toán Nhà nước ban hành hai kết luận. Thứ nhất, Sabeco không có bất kỳ hành vi sai phạm nào trong việc kê khai, tính và nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Thứ hai, Sabeco đã luôn thực hiện đúng hướng dẫn bằng văn bản của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế và Cục Thuế TPHCM trong những năm qua về vấn đề này.

Ông cũng cho biết, Sabeco đã tham vấn ý kiến với đơn vị tư vấn pháp lý độc lập và thấy có căn cứ để cho rằng Cục Thuế TPHCM thực hiện việc cưỡng chế nói trên đã vi phạm pháp luật (cưỡng chế thi hành khi chưa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực pháp luật), mâu thuẫn với chính hướng dẫn bằng văn bản của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế và Cục Thuế TPHCM về vấn đề này.

Đặc biệt, sau khi Kiểm toán Nhà nước ban hành kết luận kiểm toán trái với các hướng dẫn trước đây (của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế và Cục Thuế TPHCM), Sabeco đã gửi nhiều văn bản giải trình, kiến nghị đến Kiểm toán Nhà nước và Thủ tướng Chính phủ về việc tuân thủ pháp luật thuế theo đúng hướng dẫn và các căn cứ pháp luật mà Sabeco thấy chưa được cân nhắc thỏa đáng khi kết luận kiểm toán. "Sabeco quan ngại sâu sắc về việc lợi ích hợp pháp bị đe dọa do thiếu nhất quán trong quan điểm của cơ quan Nhà nước. Trong khi chưa có kết luận của Thủ tướng Chính phủ và chưa có bất kỳ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Sabeco, Sabeco không đồng ý với việc cưỡng chế thi hành của Cục Thuế TPHCM và Sabeco buộc phải thực hiện các hành động pháp lý cần thiết ngay lập tức để bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp" - văn bản của Sabeco nêu rõ.

vote data