Bầu Thụy thông qua phương án triển khai khu phức hợp trị giá 14.300 tỷ đồng

Đại diện cổ đông Công ty Tài chính Bưu điện và cổ đông Ngân hàng GPBank đều cho rằng các thông tin về dự án Khu phức hợp Kim Liên gồm qui mô, tổng mức đầu tư, kế hoạch tiến độ... chưa được trình đến ĐHĐCĐ và không rõ ràng, cụ thể.
 (photo: )

Ngày 19/1/2020, Đại hội đồng cổ đông bất thường của CTCP Du lịch Kim Liên (chủ sở hữu khách sạn Kim Liên) đã thông qua phương án tăng vốn từ gần 70 tỷ đồng lên 2.786 tỉ đồng để triển khai dự án khu phức hợp mới trị giá gần 14.300 tỷ đồng trên khu đất hiện hữu của công ty.

Kế hoạch tăng vốn nhằm giúp cho công ty này đủ điều kiện tỉ lệ vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư  theo qui định của Luật Đất đai. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của Du lịch Kim Liên tại thời điểm cuối tháng 6/2019 chỉ là 71 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư 14.287 tỷ đồng mà KLC đưa ra dựa trên kết quả nghiên cứu, tư vấn mà Công ty TNHH Savills Việt Nam đưa ra chứ chưa phải là một kế hoạch đầu tư cụ thể do vậy khiến nhóm cổ đông thiểu số của công ty đặt nhiều nghi vấn.

Đại diện cổ đông Công ty Tài chính Bưu điện và cổ đông Ngân hàng GPBank đều cho rằng các thông tin về dự án Khu phức hợp Kim Liên gồm qui mô, tổng mức đầu tư, kế hoạch tiến độ... chưa được trình đến ĐHĐCĐ và không rõ ràng, cụ thể. Phương án tăng vốn dựa trên khảo sát của đơn vị tư vấn Savills là không có căn cứ để cổ đông xem xét, biểu quyết.

Trong tháng 1/2020, Công ty Tài chính Bưu Điện (PTF) thông báo bán toàn bộ 465.505 cổ phiếu Kim Liên nhưng không thành công

Do vậy nhóm cổ đông sở hữu 17,5% cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội đã phủ quyết toàn bộ nội dung liên quan tăng vốn, sửa đổi điều lệ và ủy quyền HĐQT mời gọi nhà đầu tư chiến lược, lựa chọn nhà thầu dự án.

Nhưng nhóm cổ đông liên quan đến Thaigroup với tỷ lệ biểu quyết trên 80% đã dễ dàng thông qua các quyết sách này.

Tổng Giám đốc KLC Vũ Ngọc Định cho biết: "Dự án dự kiến xây dựng 8 block, gồm có các trung tâm thương mại, dịch vụ và shophouse. Công ty đã mời đơn vị nước ngoài khảo sát và tư vấn. Công ty cũng đã kí kết một số hợp đồng với đối tác như Tân Hoàng Minh, nhà thầu Delta để triển khai thực hiện dự án. HĐQT công ty đã họp nhiều lần trước khi trình vấn đề lên ĐHĐCĐ, nội dung cụ thể sẽ được trình đến các cổ đông vào ĐHĐCĐ thường niên 2020".

Năm 2015, CTCP Tập đoàn Thaigroup của ông Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) rót hơn 1.000 tỉ đồng mua lại hơn 52% khách sạn Kim Liên từ đợt thoái vốn của SCIC. Bầu Thụy sau đó cũng trở thành Chủ tịch HĐQT của KLC.

Trong năm 2019, Thaiholdings – một công ty do bầu Thụy nắm giữ 20% vốn – đã chi 365 tỷ đồng để mua lại 17,2% cổ phần của KLC từ các cổ đông cá nhân với mức giá 305.100 đồng/cp, tương đương mức giá mà GP.Bank đã bán đấu giá thành công trong năm 2018 và cao hơn 11,3% mức giá mà Thaigroup đã trả năm 2015.

Link bài gốc: http://ttvn.toquoc.vn/cong-nghe/bat-chap-phan-doi-tu-co-dong-nho-khach-san-kim-lien-cua-bau-thuy-thong-qua-phuong-an-trien-khai-khu-phuc-hop-tri-gia-14300-ty-dong-42020122172413365.htm

vote data