Nợ xấu của FE Credit tăng thêm vào nửa cuối năm 2019

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế FE Credit đạt 4.488 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2018
 (photo: )

Thông tin từ VPBank cho biết, cuối năm 2019, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của FE Credit là 6%, không thay đổi so với cuối năm 2018. 

Đáng chú ý, trước đó, theo báo cáo tài chính cuối tháng 6/2019, tỷ lệ nợ xấu của FE Credit đã giảm mạnh xuống còn 5,35%. Như vậy, tỷ lệ nợ xấu tại công ty này đã tăng khá mạnh trở lại trong nửa cuối năm vừa qua.  

Công ty tài chính này chưa công bố báo cáo tài chính 2019 song với dư nợ cho vay đạt 60.594 tỷ đồng, tính toán của chúng tôi cho thấy nợ xấu của FE Credit cuối năm 2019 khoảng hơn 3.600 tỷ đồng. 

Trong khi đó, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng mẹ VPBank là 2,18%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng hợp nhất là 2,95%, vẫn đáp ứng dưới mức 3%. Ngân hàng cũng đã tất toán toàn bộ dư nợ trái phiếu VAMC trị giá hơn 3.100 tỷ còn lại trong năm 2019.

Năm 2019, tổng khối lượng giải ngân của FE Credit đạt 72,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2018. Dư nợ cho vay đạt 60.594 tỷ đồng, tăng 13,75%.

Khối lượng giải ngân và Dư nợ cho vay của FE Credit năm 2019

Tổng thu nhập hoạt động năm 2019 của FE Credit (không bao gồm thu nhập khác) đạt 18.152 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2019. NIM năm 2019 đạt 31,3%, cao hơn so với mức 28,4% năm 2018.

Chi phí hoạt động ở mức 5.688 tỷ đồng, tăng 25,67% so với năm 2018. Theo đó, tỷ lệ chi phí hoạt động/ tổng thu nhập (CIR) năm 2019 chỉ ở mức 31,3%, cải thiện so với mức 32,1% năm 2018.

Thu nhập hoạt động, NIM và chi phí hoạt động của FE Credit năm 2019

Tổng huy động cuối năm 2019 của FE Credit đạt 70.646 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cuối năm 2018. Trong đó, 43% huy động vốn đến từ phát hành giấy tờ có giá, 23% từ vay nước ngoài, 18% từ vốn và quỹ.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 4.488 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm 2018. ROAA và ROAE lần lượt là 5,5% và 34,8%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank năm 2019 đạt 10.334 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018. Như vậy, FE Credit đã đóng góp 43,4% trong tổng lợi nhuận của VPBank năm 2019, thấp hơn so với mức 44,7% năm 2018.

Link bài gốc: http://ttvn.toquoc.vn/ngan-hang/no-xau-cua-fe-credit-tang-them-vao-nua-cuoi-nam-2019-42020132170381.htm

vote data