Thuỷ sản Hùng Vương rao bán hàng loạt khu đất tại Tp.HCM

HVG thanh lý hàng loạt khu đất tại Tp.HCM để thu hồi dòng vốn, chuyển hướng đầu tư hiệu quả hơn...
<p>Sau một thời gian đầu tư ngoài ngành, thủy sản Hùng Vương đang trở lại năng lực lõi của mình là kinh doanh chế biến thủy sản xuất khẩu.</p> (photo: )

Sau một thời gian đầu tư ngoài ngành, thủy sản Hùng Vương đang trở lại năng lực lõi của mình là kinh doanh chế biến thủy sản xuất khẩu.

Công ty Cổ phần Hùng Vương (Mã HVG - HOSE) vừa công bố thông tin về việc thoái vốn và giải thể Công ty Cổ phần Địa ốc An Lạc. 

Cụ thể, theo HVG, công ty sẽ tiến hành thanh lý các bất động sản hiện có thuộc công ty Địa ốc An Lạc gồm: 1.488 m2 diện tích sử dụng đất tại 94 Phạm Đình Hổ, phương 2, quận 6, Tp.HCM; 1.123 m2 diện tích sử dụng đất tại 96 Phạm Đình Hổ; 5.643 m2 đất tại 765 Hồng Bàng, phường 6, quận 6 và khu đất theo tờ bản đổ số 7, thửa 23-24-25-30 tại xã Long Thới, huyện Nhà bè, diện tích gần 12.000 m2.

Lãnh đạo công ty cho biết, các khu đất này đều nằm ở vị trí đắc địa, là đất sạch sẵn sàng để phát triển dự án. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, công ty đang tập trung các nguồn lực để phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi. 


Do đó, ban quản trị quyết định thanh lý các bất động sản này để thu hồi dòng vốn, chuyển hướng đầu tư hiệu quả hơn.

HVG cho hay, sau khi hoàn tất thanh lý bất động sản, thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác, phần còn lại được phân phối cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ vốn góp. 

Đồng thời, thực hiện các thủ tục giải thể Công ty Cổ phần Địa ốc An Lạc theo quy định.

Trước đó, ngày 16/6/2017, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2017 của HVG (niên độ tài chính 1/10/2016 đến 30/9/2017). Theo đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2017 là -172,74 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/03/2017 là 114,93 tỷ đồng.Do lợi nhuận âm nên HOSE tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HVG. Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HVG sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần Hùng Vương.

Đây cũng chính là lý do HVG buộc phải rao bán toàn bộ bất động sản tại công ty An Lạc để lấy vốn tập trung cải thiện tình hình kinh doanh bết bát.

vote data