Doanh nghiệp đầu tư cải tạo chung cư cũ sẽ được ưu đãi thuế

Tin vui cho các doanh nghiệp đầu tư cải tạo chung cư sẽ có thêm lợi nhuận vì được ưu đãi thuế khi Bộ Tài vừa chính thức trình Chính phủ để trình Quốc hội cho bổ sung quy định phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê... được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10%.
<p>Nhà nước sẽ xem xét ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư, cải tạo chung cư cũ của DN. Ảnh:<em> Minh họa</em></p> (photo: )

Nhà nước sẽ xem xét ưu đãi thuế đối với hoạt động đầu tư, cải tạo chung cư cũ của DN. Ảnh: Minh họa

Hiện quy định về thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hiện hành thì hoạt động cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ là hoạt động không được ưu đãi thuế TNDN. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, đề xuất này góp phần thúc đẩy hoạt động cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, nâng cao đời sống cho người dân, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội cho bổ sung quy định phần thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê (Nghị định số 61-CP ngày 05/7/1994 về mua bán và kinh doanh nhà ở), bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo quy định của Luật Nhà ở được áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 10% (tương tự như đang áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hiện hành).

Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập của từng dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ để làm căn cứ hưởng ưu đãi thuế.

vote data