Các cầu thủ U23 Việt Nam đang diễu hành bằng xe buýt mui trần đi qua các tuyến phố chính.

Chùm ảnh: Các cầu thủ U23 Việt Nam đang diễu hành bằng xe buýt mui trần - Ảnh 1.
Chùm ảnh: Các cầu thủ U23 Việt Nam đang diễu hành bằng xe buýt mui trần - Ảnh 2.
Chùm ảnh: Các cầu thủ U23 Việt Nam đang diễu hành bằng xe buýt mui trần - Ảnh 3.
Chùm ảnh: Các cầu thủ U23 Việt Nam đang diễu hành bằng xe buýt mui trần - Ảnh 4.
Chùm ảnh: Các cầu thủ U23 Việt Nam đang diễu hành bằng xe buýt mui trần - Ảnh 5.
Chùm ảnh: Các cầu thủ U23 Việt Nam đang diễu hành bằng xe buýt mui trần - Ảnh 6.
Chùm ảnh: Các cầu thủ U23 Việt Nam đang diễu hành bằng xe buýt mui trần - Ảnh 7.

Biển người chào đón những "chiến binh rồng lửa" trở về quê hương.

Chùm ảnh: Các cầu thủ U23 Việt Nam đang diễu hành bằng xe buýt mui trần - Ảnh 8.
Chùm ảnh: Các cầu thủ U23 Việt Nam đang diễu hành bằng xe buýt mui trần - Ảnh 9.
Chùm ảnh: Các cầu thủ U23 Việt Nam đang diễu hành bằng xe buýt mui trần - Ảnh 10.
Chùm ảnh: Các cầu thủ U23 Việt Nam đang diễu hành bằng xe buýt mui trần - Ảnh 11.
Chùm ảnh: Các cầu thủ U23 Việt Nam đang diễu hành bằng xe buýt mui trần - Ảnh 12.

Các cầu thủ vẫy chào hàng vạn người hâm mộ.

Ảnh: Nguyễn Gia Chính