Topic: Doanh nhân doanh nghiệp

  •  (photo: )

    Tại sao tôi mua "cổ phiếu quốc dân" vẫn lỗ?

    Thấy mọi người hăm hở leo lên tàu, hớn hở chỗt lãi, lúc đầu tôi không quá quan tâm nhưng càng ngày tôi càng sốt ruột. Sau khi nghiên cứu kỹ Sabeco, tôi thấy đây là một công ty rất tốt. Tôi đã bỏ qua mọi nguyên tắc ban đầu, mua cổ phiếu SAB.