• <p>Chỉ cần tìm hiểu về một dự án nào trên mạng, ngay sau đó, màn hình máy tính, điện thoại của người dùng sẽ thường xuyên xuất hiện quảng cáo về dự án bất động sản. Ảnh TL</p> (photo: )

    Kinh doanh bất động sản thời 4.0

    Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang len lỏi vào mọi ngành, mọi lĩnh vực của nền kinh tế, trong đó có cả lĩnh vực bất động sản.

  • <p>Giá thuê phòng Airbnb được đánh giá rẻ hơn khách sạn thông thường và cũng đem lại nguồn thu nhập cho người dân địa phương tận dụng tài sản cố định có sẵn. Ảnh TL</p> (photo: )

    Condotel, khách sạn nguy cơ mất khách vì ‘Uber bất động sản

    Cho thuê phòng ở trong thời gian trống, thông qua ứng dụng công nghệ của Airbnb, đã nở rộ trên thế giới và bắt đầu tràn vào Việt Nam. Sự phát triển của mô hình này được xem như Uber trong bất động sản và condotel, khách sạn đang đứng trước nguy cơ cạnh tranh khốc liệt.