Ngày 18/10: Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2019 – Xây dựng TP.HCM thành Trung tâm tài chính khu vực

Dự kiến ngày 18/10/2019 tới đây, Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2019 với chủ đề “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế” sẽ được khai mạc.
 (photo: )

UBND Thành phố cũng có lời mời Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Đình Huệ, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đến dự Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2019.

Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2019 nhằm lấy ý kiến chuyên gia, đề xuất các biện pháp cũng như thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp trong lộ trình xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế và sẽ báo cáo kế hoạch cụ thể với Thủ tướng Chính phủ trong cuối năm 2019.

Đến tháng 6/2020, TP.HCM sẽ tiến hành đấu thầu xây dựng cơ sở vật chất của trung tâm tài chính.

Vào tháng 7/2019, UBND TP.HCM cũng đã tổ chức Hội thảo xây dựng TP.HCM thành Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá thực trạng, triển vọng, cơ hội, thách thức và những giải pháp để xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm tài chính khu vực.

Diễn đàn kinh tế TP.HCM lần thứ nhất được diễn ra vào ngày 23/11/2018 với chủ đề “Kiến tạo đô thị sáng tạo, tương tác - Vai trò động lực của doanh nghiệp”. Dự kiến sự kiện Diễn đàn kinh tế TP.HCM và sẽ làm thường kỳ để tích hợp những sáng kiến trí tuệ của tất cả các giới, trong nước để thành phố phát triển, vì thành phố và vì cả nước.

vote data