• <p>Khi thị trường trở nên khó khăn, cơ hội thành công sẽ chỉ đến nếu chúng ta biết tạo ra sự khác biệt. Ảnh minh họa</p> (photo: )

    3 nguyên tắc đầu tư bất động sản thành công

    Sau những lo lắng về việc đánh thuế ngôi nhà thứ hai, thứ ba, thì mới đây, một thông tin tiếp tục tạo tác động lớn đến nhà đầu tư bất động sản, đó là việc Bộ Tài chính vừa đề nghị tăng thuế Giá trị gia tăng (VAT) từ 10% lên 12%, thậm chí là 14%.

  • <p>Các chủ đầu tư có uy tín thường được đánh giá qua các tiêu chí: năng lực tài chính lành mạnh, uy tín truyền thông và sự hài lòng của khách hàng.</p> (photo: )

    Mua nhà đất, khách hàng sẽ “xem giỏ bỏ thóc“

    Năng lực tài chính bền vững là yếu tố nền tảng để chủ đầu tư vững tin trong quá trình triển khai dự án. Bên cạnh đó, nó cũng là yếu tố đảm bảo cho tính thanh khoản của một dự án bất động sản. Tuy nhiên, người mua nhà không dễ để đánh giá được điều này.