•  (photo: )

    Tiến độ xây dựng căn hộ An Gia Skyline tháng 12/2016

    Cập nhật hình ảnh tiến độ xây dựng dự án căn hộ An Gia Skyline tháng 12/2016. Dự án đã thi công đến tầng 29, bên trong căn hộ thi công ngăn tường đến tầng 22, tô trát tường đến tầng 11, một số tầng căn hộ từ 3-11 đã bắt đầu thi công lắp đặt khung cửa nhôm căn hộ.