•  (photo: )

    Metro Star – Phân tích rủi ro chủ đầu tư, pháp lý, tiến độ?

    Thị trường căn hộ cuối năm 2019 đón nhận thêm dự án căn hộ Metro Star tại quận 9. Dự án sẽ có thêm sự lựa chọn cho khách hàng. Cùng Trang Tin Tiến Độ Dự Án đánh giá các yếu tố liên quan đến dự án Metro Star trước khi quyết định xuống tiền tại dự án này!