•  (photo: )

    Hé lộ nhiều bất thường vụ mua nhà 16 tỉ

    Mặc dù người chủ sở hữu không bán cho ai nhưng trên thực tế căn nhà được lần lượt bán cho hai người và cho đến nay không một ai đến nhận nhà như những trường hợp bình thường khác.