Có được bồi thường nhà trên đất nông nghiệp?

Hiện nay trên địa bàn tôi đang mở một con đường, trong phạm vi thu hồi đất để làm đường có cả nhà cửa, tài sản vật kiến trúc khác của các hộ gia đình xây dựng trên đất.
 (photo: )

Tuy nhiên, chúng tôi kiểm tra trên giấy chứng nhận mục đích sử dụng là đất rừng không phải là đất ở, cũng không phải là đất phi nông nghiệp. Luật sư cho tôi hỏi là trường hợp này có thuộc điều 92 Luật đất đai 2013 không? Có căn cứ nào để tính toán bồi thường cho các hộ gia đình không?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai năm 2013 về nghĩa vụ chung của người sử dụng đất: “Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan”.

Như vậy, việc gia đình bạn xây nhà trên đất nông nghiệp là vi phạm pháp luật. Về nguyên tắc các loại đất nông nghiệp thì sẽ không được xây dựng nhà ở, công trình kiên cố. Nếu như gia đình bạn cố tình tiếp tục thực việc xây dưng trái phép mặc dù đã bị xử phạt hành chính thì có thể bị buộc phá dỡ công trình hoặc bị thu hồi đất.

Theo quy định tại Điều 92 Luật Đất đai 2013 thì các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất bao gồm:

1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này bao gồm:

Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

Đất không được chuyển nhượng, tặng cho theo quy định của Luật này mà nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho;Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.

Cá nhân sử dụng đất chết mà không có người thừa kế;

Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn.

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng.

Nếu mảnh đất gia đình bạn sử dụng là đất trồng rừng không phải mục đích để ở, tuy nhiên lại xây nhà và ở trên phần đất nếu thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 92 Luật Đất đai nêu trên thì không được bồi thường tài sản gắn liền với đất.

Ngoài ra, căn cứ Khoản 3 Điều 82 Luật đất đai 2013 về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất bao gồm Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này, trong đó điểm a Khoản 1 Điều 64 quy định về đất sử dụng sai mục đích. Căn cứ theo quy định trên, trường hợp này không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An,Thanh Xuân

Link bài gốc: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/hoi-am/co-duoc-boi-thuong-nha-tren-dat-nong-nghiep-629341.html

vote data