2000 tỷ vốn vay ưu đãi đang chờ người mua nhà

Người mua nhà ở xã hội sắp được hưởng gói vay ưu đãi 2.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội vừa được Quốc hội thông qua, khi Bộ Xây dựng vừa đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội khẩn trương tiếp nhận nguồn vốn, triển khai ngay việc cho vay trong năm nay.
<p>Người mua nhà có thể tiếp cận vốn vay ưu đãi từ gói vay 2000 tỷ có hiệu lực trong năm nay. Ảnh Minh họa</p> (photo: )

Người mua nhà có thể tiếp cận vốn vay ưu đãi từ gói vay 2000 tỷ có hiệu lực trong năm nay. Ảnh Minh họa

Theo Bộ Xây dựng, bộ này đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn về việc bố trí nguồn vốn ngân sách để triển khai những chương trình nhà ở xã hội trọng điểm. Trong đó, tập trung tháo gỡ các thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để khuyến khích, huy động các nguồn lực cho phát triển nhà ở xã hội.

Các địa phương rà soát lại những dự án nhà ở được đầu tư từ ngân sách Nhà nước, trong đó có các dự án nhà ở dành cho sinh viên để chuyển đổi sang dự án nhà ở xã hội theo hình thức xã hội hóa.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng còn kiến nghị, việc không sử dụng hết những khu nhà ở sinh viên đã xây dựng sẽ rất lãng phí. Vì vậy, các địa phương có đề xuất và Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương chuyển đổi một số dự án sang nhà ở xã hội.

Trong Quý II vừa qua, cả nước đã hoàn thành đầu tư xây dựng 184 dự án nhà ở xã hội, với quy mô 72.000 căn hộ. Các địa phương đang tiếp tục triển khai 195 dự án, với quy mô xây dựng 165.000 căn hộ. Trong 6 tháng qua, cả nước đã xây dựng được 5 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân trong các khu công nghiệp với hơn 1.200 căn. Đến nay, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt 23m2 sàn/người, tăng 0,2m2 sàn so với năm 2016.

vote data