TP.HCM điều chỉnh giá đất ở nhiều dự án HOT

Người dân có đất nằm trong dự án sẽ được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Thông tin...