• <p><strong>UBND TPHCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (hệ sống K) ở một số dự án trên địa bàn thành phố. Ảnh: TL</strong></p> (photo: )

    TP.HCM điều chỉnh giá đất ở nhiều dự án HOT

    Người dân có đất nằm trong dự án sẽ được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp. Thông tin trên được UBND TPHCM cho biết khi thành phố vừa phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (hệ sống K) ở Hóc Môn, Củ Chi và Gò Vấp