Đất Cần Giờ đang “sốt” khi cầu Cần Giờ sắp xây

UBND TP. HCM đã chính chức chấp thuận đề xuất của Liên danh Công ty Cổ phần đô thị du lịch Cần Giờ - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam về đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ...