• <p>Hải Phòng có trên 15.000 doanh nghiệp nhưng mới chỉ có trên 7.000 đơn vị tham gia BHXH, BHYT.</p> (photo: )

    Nhức nhối nợ đọng bảo hiểm xã hội

    Tính đến ngày 31/7/2018, số tiền nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên toàn thành phố Hải Phòng là gần 269 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2018 số tiền nợ chậm đóng là 818.152 triệu đồng.