Bảo hiểm tiền gửi VN đầu tư hơn 42.000 tỷ đồng vào trái phiếu chính phủ

Trong đó, giá trị trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm là chiếm tỷ trọng nhiều nhất với 19.769 tỷ đồng, chiếm 46,5%.
<p>Chi tiết thu nhập từ vốn tạm thời nhàn rỗi (Nguồn: BCTC DIV)</p> (photo: )

Chi tiết thu nhập từ vốn tạm thời nhàn rỗi (Nguồn: BCTC DIV)

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm vừa công bố, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV) báo lãi gần 116 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng doanh thu từ hoạt động bảo hiểm của DIV đạt 259 tỷ đồng, tăng 25%; doanh thu tài chính đạt 1,3 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ.

Đến ngày 30/6/2018, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi được đầu tư là gần 43.000 tỷ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ đầu năm 2017. Hầu hết lượng vốn tạm thời nhàn rỗi của DIV được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ với các kỳ hạn từ 3 năm đến 30 năm (42.529 tỷ đồng). Trong đó, giá trị trái phiếu kỳ hạn 5 năm là chiếm tỷ trọng nhiều nhất với 19.769 tỷ đồng, chiếm 46,5%.

Khoản đầu tư này cũng mang về 1.273 tỷ đồng tiền lãi cho DIV trong 6 tháng đầu năm.

Cùng với đó, DIV cũng có xấp xỉ 260 tỷ đồng tiền gửi tại ngân hàng và chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Bao gồm 50 tỷ đồng gửi tại NHNN và 211 tỷ đồng gửi tại các ngân hàng khác.

Hiện có 1.282 tổ chức, trong đó có 94 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Hợp tác xã, 1.183 quỹ tín dụng nhân dân và 4 tổ chức Tài chính vi mô đang tham gia bảo hiểm tiền gửi.

vote data