6 tháng, ước bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ hơn 9.230 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2018, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt doanh thu 22.230 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ; bồi thường ước đạt 9.231 tỷ đồng. Số liệu do Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam vừa công bố.
<p>6 tháng đầu năm, số tiền bồi thường bảo hiểm xe cơ giới ước đạt 3.832 tỷ đồng</p> (photo: )

6 tháng đầu năm, số tiền bồi thường bảo hiểm xe cơ giới ước đạt 3.832 tỷ đồng

Trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới dẫn đầu với doanh thu ước đạt 7.151 tỷ đồng, tăng 8% (so với cùng kỳ năm ngoái); số tiền bồi thường ước đạt 3.832 tỷ đồng.

Cũng theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 6 tháng đầu năm, doanh thu nghiệp vụ bảo hiểm tài sản thiệt hại ước đạt 3.160 tỷ đồng, tăng 4%; số tiền bồi thường ước 1.546 tỷ đồng.

Bảo hiểm sức khỏe ước đạt doanh thu 6.518 tỷ đồng, tăng trưởng 24%; số tiền bồi thường 1.897 tỷ đồng. Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.254 tỷ đồng, tăng trưởng 8%; số tiền bồi thường 258 tỷ đồng.

Bảo hiểm cháy nổ ước đạt doanh thu 1.900 tỷ đồng, tăng 14%; số tiền bồi thường là 712 tỷ đồng. Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu ước đạt doanh thu 1.007 tỷ đồng, tăng trưởng 2%; ước bồi thường 759 tỷ đồng…

Lãnh đạo các doanh nghiệp bảo hiểm cũng cho biết, đối với công tác bồi thường đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc và hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục giải quyết bồi thường, đảm bảo nhanh chóng, chính xác trong thời gian sớm nhất./.

vote data