Bảo Việt Nhân thọ: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm trong 15 phút

Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ vừa chính thức triển khai quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm 15 phút trên toàn quốc. Đây là thời gian giải quyết ngắn nhất trên thị trường được công bố hiện nay.
<p>Bảo Việt Nhân thọ rút ngắn thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm rủi ro xuống 15 phút.</p> (photo: )

Bảo Việt Nhân thọ rút ngắn thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm rủi ro xuống 15 phút.

Bảo Việt Nhân thọ vừa chính thức triển khai quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm 15 phút tại 76 công ty thành viên trên toàn quốc. Quy trình này được áp dụng đối với các hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm rủi ro có số tiền chi trả lên đến 100 triệu đồng cho các trường hợp trợ cấp nằm viện, chi phí phẫu thuật, bệnh hiểm nghèo, tử vong có phạm vi áp dụng cụ thể. Đặc biệt, số tiền chi trả sẽ không chỉ giới hạn ở mức 100 triệu đồng đối với trường hợp khách hàng bị rủi ro tử vong mà đã được giải quyết quyền lợi bệnh hiểm nghèo trước đó.

Cũng với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, trong dòng chảy công nghệ 4.0, Bảo Việt Nhân thọ đã nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới, đảm bảo phục vụ khách hàng nhanh chóng hơn bao gồm đa dạng hình thức thanh toán phí bảo hiểm, ứng dụng công nghệ thông minh tự động vào quy trình phát hành hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm, đầu tư xây dựng các kênh phục vụ khách hàng thuận tiện hơn…

Tới đây, ứng dụng quản lý hợp đồng MyBVLife dành cho khách hàng trên điện thoại thông minh sẽ được ra mắt. Bên cạnh đó, những giải pháp quản trị và thông tin nội bộ tiên tiến cũng được Bảo Việt Nhân thọ triển khai tạo ra kênh kết nối thông suốt của mạng lưới nhân viên toàn hệ thống, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với hơn 22 năm tiên phong khai mở và hoạt động tại thị trường Việt Nam, Bảo Việt Nhân thọ đã và đang phục vụ 14,2 triệu lượt khách hàng, với tổng số tiền chi trả quyền lợi và đáo hạn gần 35.000 tỷ đồng. Bảo Việt Nhân thọ cũng là doanh nghiệp duy nhất trên thị trường có mạng lưới phân phối đa kênh đặc biệt, bao gồm 76 công ty thành viên tại 63 tỉnh thành với hơn 380 văn phòng giao dịch, 190.000 tư vấn viên, theo mô hình hệ thống được quản lý chặt chẽ và sát sao nhất./.

vote data