Prudential có Tổng giám đốc mới

Ông Clive Baker vừa trở thành Tổng giám đốc của Prudential VN.
<p><em>Ông Clive Baker, tân Tổng giám đốc Prudential VN. </em></p> (photo: )

Ông Clive Baker, tân Tổng giám đốc Prudential VN. 

Theo Prudential VN, ông Clive Baker là chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý và vận hành trong ngành bảo hiểm và dịch vụ tài chính khu vực Châu Á và Trung Đông. Ông có nhiều kinh nghiệm, am hiểu các hoạt động kinh doanh, từ xây dựng chiến lược, phát triển kinh doanh, dịch vụ khách hàng hoàn hảo, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, công nghệ thông tin đến phát triển nhân tài.

Ông tham gia tập đoàn Prudential từ năm 1990 và đảm nhận nhiều vị trí cấp cao tại nhiều nước trong khu vực Châu Á. Đến năm 2010, vai trò cuối cùng của ông tại Prudential là Phó tổng giám đốc phụ trách Công nghệ thông tin và Giao dịch bảo hiểm tại Prudential VN. Sau khi rời Châu Á, ông làm việc cho Zurich Châu Á và Trung Đông với vai trò Tổng giám đốc công ty Zurich International Life tại Isle of Man (Đảo Man) từ 2012 đến 2017. Sau đó ông trở lại Prudential năm 2018 với vai trò là Phó tổng giám đốc Quản lý Rủi ro tại Prudential Hong Kong. 

vote data