Lợi nhuận Q2 của doanh nghiệp bảo hiểm tăng mạnh

Phần lớn doanh nghiệp ngành bảo hiểm trên sàn chứng khoán có lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.
 (photo: )

Bảo hiểm Bảo Việt (BVH) công bố doanh thu thuần Q2 từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 8.216 tỷ đồng, xấp xỉ bằng quý 2 năm ngoái. Doanh thu tài chính tăng mạnh, trong khi chi phí giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế đạt 553 tỷ đồng, tăng trưởng đến 114,5% so với cùng kỳ. 

Đáng chú ý, lợi nhuận Q2 của Bảo Việt đạt mức tăng trưởng 382% so với Q1 đầu năm, tăng từ 115 tỷ đồng lên 553 tỷ đồng.

Còn tính chung 6 tháng đầu năm 2020, lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt đạt 660 tỷ đồng, xấp xỉ bằng lợi nhuận đạt được nửa đầu năm 2019 và hoàn thành 66% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Đáng chú ý, nếu đem so lợi nhuận quý 2 so với quý 1 đầu năm, Bảo Việt đạt mức tăng trưởng 382%, từ 115 tỷ đồng lên 553 tỷ đồng. 

Cũng có lợi nhuận tăng trưởng Q2 hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, Bảo Minh (BMI) ghi nhận lãi sau thuế Q2 đạt 87 tỷ đồng, trong khi quý 2/2019 đạt 41 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020 Bảo Minh đạt 110 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành vừa đúng 50% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế xấp xỉ bằng cùng kỳ, đạt hơn 91 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Tổng Công ty bảo hiểm Bưu điện (PTI) mới là quán quân tăng trưởng lợi nhuận Q2. Tính riêng Q2, PTI đạt 1.176 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh, tăng 18% so với quý 2/2019. Tuy nhiên nhờ hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư ngắn hạn nên lợi nhuận sau thuế cả quý thu về 69,3 tỷ đồng, trong khi Q2 năm ngoái lỗ hơn 10 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020 PTI đạt 117 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm 2020.

Các doanh nghiệp bảo hiểm có kết quả lợi nhuận Q2 tăng trưởng so cùng kỳ còn có PVI, Tổng công ty Tái bảo hiểm Quốc gia VN (Vinare - VNR), PJICO (PGI), Bảo hiểm Bảo Long (BLI), và Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (BIC).

Ngược lại, vẫn có những doanh nghiệp có lợi nhuận Q2 giảm sút so cùng kỳ như Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI), Bảo hiểm Quân đội (MIG) với tỷ lệ lãi sụt giảm lần lượt hơn 9% và 12,78%. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm, ABI cũng đạt 146 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ.

vote data