• <p><em>Xu hướng kết hợp đầu tư và bảo vệ là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư trong tương lai. </em></p> (photo: )

    Nhà đầu tư ngoại sẵn sàng đổ tiền vào chứng khoán Việt

    Nhiều quỹ đầu tư ngoại sẵn sàng đổ tiền vào thị trường chứng khoán VN. Đây là thông tin mà ông Nguyễn Đức Hải, Giám đốc đầu tư cấp cao – Trưởng bộ phận đầu tư trái phiếu và thị trường tiền tệ, Công ty quản lý quỹ Manulife VN cung cấp tại Hội nghị Đầu tư – Tư duy thịnh vượng 2018 tổ chức hôm nay...