AMD, FPT, IVS, PGI, BWE, TMS, NHV, CVC, SVH, TDM: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.
 (photo: )

CTCP Đầu tư khoáng sản FLC AMD (AMD): CTCP Tập đoàn FLC đã mua 1 triệu cp (tỷ lệ 0,6%). Trước giao dịch FLC không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 14/7 đến 13/8/2018.

CTCP FPT (FPT): Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đã bán 216.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 216.062 cp (tỷ lệ 0,36%) xuống 2.000.062 cp (tỷ lệ 0,33%). Giao dịch thực hiện từ 30/7 đến 14/8/2018.

CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS): Ông Đoàn Ngọc Hoàn, Phó Chủ tịch, đăng ký bán 200.000 cp trong tổng số 1 triệu cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/8 đến 10/9/2018.

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI): Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam đăng ký bán 1 triệu cp trong tổng số 6.237.328 cp (tỷ lệ 7,03%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/8 đến 18/9/2018.

CTCP Nước và Môi trường Bình Dương (BWE): Công ty TNHH Sản xuất thương mại Quỳnh Phúc, Công ty có liên quan tới ông Nguyễn Văn Trí, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 3 triệu cp. Trước giao dịch Công ty Quỳnh Phúc không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/8 đến 17/9/2018.

CTCP Transimex (TMS): Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải đăng ký mua 130.000 cp. Trước giao dịch công ty Thiên Hải sở hữu 405.387 c (tỷ lệ 0,939%). Giao dịch dịch dự kiến thực hiện từ 20/8 đến 18/9/2018.

CTCP Đầu tư NHV (NHV): Ông Lưu Minh Thiện, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 119.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 384.000 cp (tỷ lệ 11,91%) xuống 265.000 cp (tỷ lệ 8,22%). Giao dịch thực hiện ngày 3/8/2018.

CTCP Cơ điện Vật tư (CVC): Ông Trịnh Xuân Đại, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 145.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 259.999 cp (tỷ lệ 11,82%). Giao dịch thực hiện ngày 7/8/2018.

CTCP Thủy điện Sông Vàng (SVH): Tổng công ty lắp máy Việt Nam – CTCP đã bán toàn bộ 7.978.992 cp (tỷ lệ 53,84%) đang sở hữu và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực thực hiện ngày 9/8/2018.

CTCP Nước thủ Dầu Một (TDM): Ông Phạm Văn Chiến, nhà đầu tư cá nhân đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.360.880 cp (tỷ lệ 6,6%). Giao dịch thực hiện ngày 10/8/2018.

vote data