Masan Group vừa chi gần 5.900 tỷ đồng mua vào hơn 100 triệu cổ phiếu quỹ

Theo ban lãnh đạo công ty, việc mua cổ phiếu quỹ sẽ giúp gia tăng lợi nhuận tương lai cho các cổ đông, mang lại sự linh hoạt cho kế hoạch huy động vốn...
 (photo: )

Tập đoàn Masan (Masan Group - mã chứng khoán MSN) vừa báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Theo bản đăng ký trước đó, Masan dự kiến mua tối đa 114,8 triệu cổ phiếu quỹ. Trong thời gian từ 16/10 đến 14/11/2017 Masan đã mua 100.665.722 cổ phiếu, nâng tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ từ hơn 9,23 triệu đơn vị lên gần 109,9 triệu cổ phiếu.

Giá mua vào bình quân 58.352 đồng/cổ phiếu (không bao gồm phí giao dịch). Nguồn vốn mua vào lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán của công ty.

Nguyên nhân không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký do thanh khoản thị trường không đủ đáp ứng.

Kèm với đó, Masan cũng công bố bản thông cáo báo chí về việc hoàn tất mua lại hơn 100 triệu cổ phiếu quỹ với “mid-teen” 2018 PE. Trong đó Masan cho biết tổng số tiền mua cổ phiếu quỹ hết 5.874 tỷ đồng, tương ứng giá bình quân 58.352 đồng/cổ phiếu.

Theo ban lãnh đạo công ty, việc mua cổ phiếu quỹ sẽ giúp gia tăng lợi nhuận tương lai cho các cổ đông, mang lại sự linh hoạt cho kế hoạch huy động vốn tăng trưởng trong khi hạn chế tối đa việc pha loãng cổ phiếu của các cổ đông hiện hữu.

Tập đoàn Masan cũng đã thông báo giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành. Theo đó, Masan có 1.157.373.974 cổ phiếu, trong đó có sẵn 9.234.210 cổ phiếu quỹ. Với việc mua lại 100.665.722 cổ phiếu quỹ lần này, tổng số cổ phiếu MSN đang lưu hành giảm xuống còn 1.047.474.042 cổ phiếu.

vote data