REE sắp sở hữu tại hơn 50% cổ phần của VSH

REE vừa đăng ký mua gần 60 triệu cp của VSH, nâng mức sở hữu tại công ty này lên hơn 50%
 (photo: )

Ngày 23/12/2019, CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) thông báo về giao dịch bán lại số lượng cổ phiếu này cho CTCP Cơ Điện Lạnh (REE) qua đó nâng tông số cổ phiếu của VSH mà REE nắm giữ từ 43,329,650 (21.01%) lên 103,285,000 (50.08%). Các giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện từ 26/12/2019 - 21/01/2020.

Cũng vào ngày 23/12/2019, Đại hội đồng cổ đông của VSH cũng đã thông qua nghị quyết chấp thuận cho REE được mua cổ phiếu VSH để nâng tỷ lệ sở hữu tại VSH lên 50.08%.

Với thị giá 22,300 đồng/cp, ước tính REE sẽ chi ra khoảng 1,337 tỷ đồng để mua toàn bộ số cổ phiếu nói trên.

vote data