Ngân sách Nhà nước sắp nhận 2.200 tỷ đồng cổ tức từ Vietcombank

Ngày 16/10 tới, Vietcombank sẽ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 800 đồng/cổ phiếu.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Vietcombank (mã VCB-HOSE) vừa thông báo nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt thanh toán cổ tức năm 2016.
Theo đó, ngày 16/10 tới, Vietcombank sẽ chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 800 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 29/9.
Với 3.597.768.575 cổ phiếu đang lưu hành, Vietcombank sẽ chi 2.878 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông.
Theo báo cáo tài chính quý 2/2017 của Vietcombank, số cổ phần của Nhà nước cổ đông là 2.774.353.387 cổ phiếu, chiếm 77,11% vốn điều lệ, sẽ được nhận về gần 2.200 tỷ đồng tiền cổ tức đợt này. Ngân hàng Mizuho Bank Ltd, Nhật Bản nhận gần 432 tỷ đồng cổ tức.
Tính đến ngày 30/6/2017, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank tăng trưởng mạnh 23% so với cùng kỳ, đạt 5.255 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4.230 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối của Vietcombank đạt 9.829 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2017, Vietcombank có 15.799 nhân viên, tăng 184 nhân viên so với hồi cuối năm 2016.

vote data