Các quỹ đầu tư của VCBF ‘bội thu” trong năm 2017

Cả hai quỹ mở gồm Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF và Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF của Công ty quản lý quỹ đầu tư Vietcombank (VCBF) duy trì được tỷ suất lợi nhuận cao trong năm 2017.
<p><em>Trong năm 2017, VN-Index đã tăng trưởng gần 50%, lọt vào top 3 thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất trên thế giới. Ảnh minh họa. </em></p> (photo: )

Trong năm 2017, VN-Index đã tăng trưởng gần 50%, lọt vào top 3 thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh nhất trên thế giới. Ảnh minh họa. 

Cụ thể, lợi nhuận của Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF đã đạt 31,3% trong năm 2017 và 18,5% mỗi năm kể từ khi thành lập từ năm 2013. Quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF đạt lợi nhuận 37,4% trong năm 2017 và 21,7% mỗi năm kể từ năm 2014. Tăng trưởng tổng tài sản hai quỹ ở mức 108,7% so với cuối năm 2016.

Tính đến cuối năm 2017,  hay quỹ đầu tư của VCBF quản lý tổng tài sản hơn 682,9 tỷ đồng của hơn 2.500 nhà đầu tư. 

vote data