Sáng nay ngày 26/4/2018, CTCP Hàng không Vietjet (VJC) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 nhằm trình cổ đông thông qua các báo cáo hoạt động, phương án phân phối lợi nhuận, kế hoạch kinh doanh 2018, thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT, BKS, sửa đổi vốn điều lệ…

Kế hoạch năm 2018, Vietjet dự kiến nâng tổng đội tàu bay lên 66, với hơn 120 ngàn chuyến bay, vận chuyển hơn 24 triệu hành khách. Theo đó, Công ty dự kiến doanh thu đạt 50.970 tỷ, lợi nhuận trước thuế là 5.806 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,5% và 9,5% so với năm 2017.

Điểm lại 2017, Công ty dự kiến nâng mức cổ tức lên 60%. Được biết, mức cổ tức cho năm 2017 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm ngoái là 50%. Do kết quả kinh doanh khả quan, HĐQT Vietjet đã xin ý kiến và được sự đồng ý của cổ đông tăng mức chia cổ tức từ 50% lên 60%.

Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỉ lệ 30% bằng tiền và dự kiến chia 30% cổ tức còn lại bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, với mức lợi nhuận tăng như trên và lượng tiền mặt dồi dào, HĐQT đã quyết định tiếp tục chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% cho cổ đông.

Theo BCTC kiểm toán 2017, doanh thu thuần đạt gần 42.303 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 45 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm từ mức 36.289 tỷ đồng xuống 35.753 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế của Vietjet năm 2017 đạt 5.074 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này vượt 150% so kế hoạch 2017 và tăng 103% so với năm 2016.

Lợi nhuận dành cho cổ đông công ty mẹ tăng từ 4.527 tỷ đồng lên 5.073 tỷ đồng, tương ứng tăng 546 tỷ đồng. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) 11.356 đồng, tương ứng EPS năm 2017 tăng 73% so với 2016. Với việc lợi nhuận cổ đông công ty mẹ tăng thêm, lợi nhuận chưa phân phối của Vietjet tới 31/12/2017 là 5.809 tỷ đồng.

Phát hành tối đa hơn 90 triệu cổ phiếu chi trả cổ tức 2018 với tỷ lệ 50%

Tiếp tục truyền thống chi trả cổ tức cao, năm 2018 Vietjet đề xuất con số là 50% bằng cổ phiếu. Năm 2017 dự kiến ban đầu Công ty cũng đề xuất mức 50%, tuy nhiên tình hình hoạt động đến cuối năm khả quan dẫn đến HĐQT đề xuất tăng lên mức 60%.

Như vậy, năm nay Vietjet kế hoạch phát hành tối đa hơn 90 triệu cổ phiếu phổ thông, giá trị thu về tính theo mệnh giá gần 903 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cổ đông hiện hữu của Công ty, tỷ lệ phát hành là 100:20 (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới), lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2017 là 5.809 tỷ đồng.

Được biết, cổ phiếu phát hành là cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ Vietjet dự kiến tăng từ mức hiện tại là 4.513, 4 tỷ lên 5.416 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.