ACB triển khai gói vay ưu đãi 25.000 tỷ hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm cũng như hỗ trợ các khách hàng đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, ACB công bố gói vay 25.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi hấp dẫn đến hết 30/06/2020.
 (photo: )

Khách hàng cá nhân có thể lựa chọn nhiều kỳ hạn cố định lãi suất đầu tiên lên đến 36 tháng với lãi suất ưu đãi dưới 8.5%/năm tùy theo kỳ hạn. Ngoài ra, khách hàng vay vốn theo chương trình này chưa phải trả nợ vốn gốc (ân hạn vốn) trong 12 tháng và được áp dụng chính sách miễn phí trả nợ trước hạn linh hoạt trong thời gian ân hạn vốn.

Khách hàng là doanh nghiệp SME còn ưu đãi thêm về phí. Khách hàng có thể chọn vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi chỉ từ 6,5%/năm hoặc chọn vay trung dài hạn với lãi suất chỉ từ 8,5%/năm và có thể cố định lãi suất kỳ đầu lên đến 24 tháng. Bên cạnh đó, ACB còn giảm đến 50% phí thanh toán quốc tế, bảo lãnh và giảm đến 100% cho phí huy động, dịch vụ tài chính.  

Ngoài ưu đãi khách hàng bằng các gói cho vay, ACB cũng đang đầu tư mạnh mẽ về hệ thống và chính sách để hưởng ứng chính sách khuyến khích không dùng tiền mặt của chính phủ.

vote data