•  (photo: )

    Nợ công chính thức giảm còn 56,1%

    Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác khóa sổ thu, chi ngân sách năm 2019. Tính đến nay, nợ công đã giảm còn 56,1% so với mức 63,7% cuối năm 2016