• <p>Chín tháng đầu năm 2019 tăng trưởng tín dụng của VietinBank chỉ đạt 3,2%, mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm nay của ngân hàng này. Ảnh: The Saigon Times</p> (photo: )

    Tín dụng từ ngân hàng quốc doanh chuyển sang ngân hàng cổ phần

    Tăng trưởng cho vay đạt 3,9% từ đầu năm đến nay và tăng trưởng tín dụng chín tháng đạt 3,2% (mục tiêu đại hội cổ đông đưa ra là 6-7%) là số liệu ghi nhận từ báo cáo tài chính quí 3-2019 và số liệu mới cập nhật của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố.