Ngân hàng Nhà nước gần đây đã cập nhật thêm một số chỉ số cơ bản về hiệu quả kinh doanh của hệ thống TCTD trong quý 1/2018.

Cuối quý 1/2018, hiệu quả sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) và hiệu quả sinh lời trên tổng tài sản (ROA) của hệ thống TCTD lần lượt đạt 0,25% và 3,25%; cao hơn so với mức 0,19% và 2,51% cùng kỳ năm 2018.

Ở khối ngân hàng thương mại Nhà nước, ROE và ROA lần lượt đạt 0,18% và 3,78%, không cải thiện nhiều so với cùng kỳ (0,18% và 3,42%).

Trong khi đó, tại khối ngân hàng thương mại cổ phần, chỉ số sinh lời trên vốn chủ sở hữu – ROE đạt 0,28%, cao hơn nhiều so với mức 0,13% cùng kỳ năm ngoái và cũng cao hơn nhóm ngân hàng Nhà nước. Khả năng sinh lời trên tổng tài sản – ROA đạt 3,72%, cao hơn 2 lần so với mức 1,75% đạt được cùng kỳ.

ROE và ROA tại nhóm ngân hàng liên doanh nước ngoài cũng cải thiện nhẹ so với cùng kỳ, đạt 0,33% và 2,08%.

Khảo sát mới đây của Vụ Dự báo – Thống kê Ngân hàng Nhà nước cho biết, có tới 67,4% TCTD nhận định tình hình kinh doanh trong quý 2/2018 có cải thiện tốt hơn so với quý trước, trong đó 18,8% là "cải thiện nhiều"; 76,1% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ "cải thiện" trong quý 32018 và 82,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ "cải thiện" trong cả năm 2018 so với năm 2017.