Theo đó, Vietbank cung cấp các sản phẩm dịch vụ không giới hạn các sản phẩm tiền gửi, tiền vay, quản lý dòng tiền, ngân hàng điện tử, dịch vụ bảo hiểm nhân thọ cho Biển Xanh, các cổ đông và nhân viên trong công ty. Ngoài ra, Du lịch Biển Xanh sẽ hỗ trợ giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của Vietbank cho các khách hàng, nhân viên và đối tác có liên quan đến công ty.

Công ty Biển Xanh và các công ty thành viên trực thuộc được xếp loại thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất VN và đạt các giải thưởng về chất lượng sản phẩm. Với đối tác nhiều tiềm năng như Biển Xanh và các công ty thành viên, Vietbank kỳ vọng có thêm nhiều khách hàng tiềm năng để phát triển và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thuộc các lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm và du lịch.