8 tháng đầu năm, tăng trưởng huy động vượt tín dụng

Tăng trưởng huy động và cho vay đều chậm hơn cùng kỳ năm 2017.
 (photo: )

Nhìn lại 8 tháng đầu năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thực hiện hàng loạt các biện pháp chủ động điều hành linh hoạt.

NHNN đã ban hành Chỉ thị 04 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm. Hay ở tầm nhìn xa hơn, ngành ngân hàng cũng đã có Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định của Thủ tướng dựa trên đề nghị của cơ quan này.

NHNN đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, đến ngày 22/8/2018, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,3%, huy động vốn tăng 8,72%, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 8,54% so với cuối năm 2017. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng huy động và tín dụng trong cùng kỳ 2017 lần lượt đạt 9,1% và 11,5%. Trái ngược với diễn biến năm trước, tăng trưởng huy động cao vượt tốc độ tăng của tín dụng.

Mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2018 ở mức 17%, thấp hơn đáng kể thực tế năm trước. Tại Chỉ thị 04, tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng đã được yêu cầu kiểm soát chặt chẽ. Sau nhiều năm có điều chỉnh, NHNN khẳng định không xem xét điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng cho hầu hết các TCTD, chỉ trừ trường hợp một số NHTM tham gia tái cơ cấu các TCTD yếu kém.

Đối với các chương trình tín dụng, NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD tập trung, ưu tiên vốn cho các ngành, lĩnh vực, chương trình tín dụng trọng điểm.

Theo số liệu cập nhật đến cuối tháng 7, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 1.431.171 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cuối năm 2017 và chiếm tỷ trọng khoảng 21% dư nợ tín dụng nền kinh tế.

Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch đạt khoảng 38.000 tỷ đồng với hơn 16.800 khách hàng đang có dư nợ. Ngoài ra, dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 182.420 tỷ đồng, tăng 10.630 tỷ đồng so với năm 2017 (tăng 6,19%).

Công tác tái cơ cấu, xử lý nợ xấu vẫn được triển khai quyết liệt và toàn diện với quyết tâm sớm có một hệ thống ngân hàng lành mạnh. Không riêng các TCTD yếu kém, các NHTMCP hoạt động bình thường đang thực hiện cơ cấu lại, xử lý nợ xấu theo phương án được phê duyệt cũng được cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn hệ thống.

Tính luỹ kế từ 15/8/2017 đến cuối tháng 6/2018, thời điểm bắt đầu triển khai Nghị quyết 42, toàn hệ thống TCTD đã xử lý được 138.300 tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết này.

Bên cạnh chỉ tiêu tín dụng, Chỉ thị này cũng yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành chủ động điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Mặt bằng lãi suất tháng 8 tương đối ổn định so với cuối tháng 7/2018. Còn về diễn biến tỷ giá và thị trường ngoại hối, tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng khoảng 23.300 VND/USD, tăng 0,08% so với cuối tháng 7/2018, tăng 2,60% so với cuối năm 2017. Tỷ giá trung tâm biến động linh hoạt theo cả hai chiều tăng/giảm.

vote data