Tài sản 27 ngân hàng vượt mốc 7 triệu tỷ đồng, cho vay khách hàng chiếm trên 4,6 triệu tỷ đồng

Thống kê từ báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018, tổng tài sản tính đến cuối tháng 3 của 27 ngân hàng đạt gần 7,1 triệu tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm. Trong đó ba ngân hàng TMCP Nhà nước đều vượt con số 1 triệu tỷ đồng.
<p>Tổng tài sản và tiền gửi thống kê từ 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018. (Đvt: tỷ đồng).</p> (photo: )

Tổng tài sản và tiền gửi thống kê từ 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018. (Đvt: tỷ đồng).

Cho vay khách hàng đạt trên 4,6 triệu tỷ đồng, tăng trên 3,9%. Trong khi đó, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tăng đến 9,6%, lên gần 60 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng đạt 5,1 triệu tỷ đồng, tăng 4,4%.

Cơ cấu tài sản cho thấy, chỉ riêng ba “ông lớn nhà nước là BIDV, VietinBank, Vietcombank chiếm đến 47% trong tổng số 26 ngân hàng được khảo sát. BIDV đứng đầu bảng về giá trị tài sản với trên 1,2 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, Eximbank đứng đầu về tăng trưởng tài sản trong ba tháng với hơn 22%, kế đến là VIB với hơn 10%.

Xếp hạng tổng tài sản của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018. (Đvt: tỷ đồng).

Xếp hạng tổng tài sản của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018. (Đvt: tỷ đồng).

Xếp hạng tăng trưởng tổng tài sản của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018.

Xếp hạng tăng trưởng tổng tài sản của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018.

Về cho vay khách hàng, mắc dù chỉ tăng khoảng 1,4% trong ba tháng nhưng BIDV tiếp tục đứng đầu bảng về giá trị với trên 878,7 nghìn tỷ đồng; cách khá xa ngân hàng thứ thứ hai là VietinBank với 826,4 nghìn tỷ đồng, Vietcombank là 577,6 nghìn tỷ đồng. Về tốc độ tăng trưởng, cho vay khách hàng của HDBank tăng nhiều nhất khi đạt gần 11%, TPBank liền sau đó với 10%, Vietbank là 9,8%.

Bên cạnh đó, có không ít ngân hàng tăng trưởng cho vay khách hàng âm như ABBank âm 4,7%; Maritime Bank âm 3,1% hay Bản Việt âm 1,4%.

Xếp hạng cho vay khách hàng của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018. (Đvt: tỷ đồng).

Xếp hạng cho vay khách hàng của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018. (Đvt: tỷ đồng).

Xếp hạng tăng trưởng cho vay khách hàng của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018.

Xếp hạng tăng trưởng cho vay khách hàng của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018.

Về dự phòng rủi ro cho vay khách hàng, trong ba tháng, có gần 10 ngân hàng tăng hai con số. Đứng đầu là OCB khi tăng đến gần 37% lên 553 tỷ đồng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng; Vietbank liền sau với hơn 28%; Techcombank không kém cạnh với 24%. Vietcombank là Ngân hàng vốn Nhà nước duy nhất lọt top 10 nhà băng tăng dự phòng rủi ro cho vay nhiều nhất với hơn 18%, giá trị tuyệt đối đứng thứ ba với gần 9.600 tỷ đồng, sau VietinBank và BIDV.

 

Xếp hạng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018. (Đvt: tỷ đồng).

Xếp hạng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018. (Đvt: tỷ đồng).

Xếp hạng tăng trưởng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018.

Xếp hạng tăng trưởng dự phòng rủi ro cho vay khách hàng của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018.

Về tiền gửi khách hàng, BIDV chiếm nhiều nhất với 910 nghìn tỷ đồng, tăng 5,8%. Saigonbank ít nhất với chỉ hơn 15 nghìn tỷ đồng. Xét về tăng trưởng, LienVietPostBank tăng nhiều nhất khi đạt 12,5%; VIB, VPBank liền sau đó với lần lượt 8,6% và 7,2%.

Một số ngân hàng tăng trưởng tiền gửi khách hàng âm như OCB, đây cũng là nhà băng tăng dự phòng rủi ro cho vay nhiều nhất. Tiền gửi tại ABBank giảm nhiều nhất với 7%, NCB giảm 4,8% hay Eximbank giảm 4%. Bản Việt là một trong những ngân hàng có lãi suất tiết kiệm khá cao nhưng trong ba tháng đầu năm nay lượng tiền gửi lại giảm 2,3%.

Xếp hạng tiền gửi khách hàng của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018. (Đvt: tỷ đồng).

Xếp hạng tiền gửi khách hàng của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018. (Đvt: tỷ đồng).

Xếp hạng tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018.

Xếp hạng tăng trưởng tiền gửi khách hàng của 26 ngân hàng TMCP tính đến cuối tháng 3/2018.

vote data