Lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm

Các giao dịch trên liên ngân hàng chủ yếu tập trung ở kỳ hạn qua đêm và 1 tuần.
 (photo: )

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố báo cáo về tình hình hoạt động ngân hàng trong tuần 17-21/9/2018.

Theo đó NHNN cho biết, qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch bằng VND trên thị trường liên ngân hàng trong tuần đạt xấp xỉ 187.873 tỷ đồng, bình quân 37.575 tỷ đồng/ngày, tăng 11.250 tỷ đồng/ngày so với tuần 10 - 14/9/2018. 

Cùng với đó, doanh số giao dịch bằng USD cũng tăng, quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 107.192 tỷ đồng, bình quân 21.438 tỷ đồng/ngày, tăng 5.379 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (50% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 01 tuần (28% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 61% và 20%

Về lãi suất, so với tuần trước đó, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND trong kỳ báo cáo có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt 1,98%/năm; 1,87%/năm và 1,17%/năm xuống mức 2,49%/năm; 2,73%/năm và 3,50%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân trong tuần có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, lãi suất một số kỳ hạn chủ chốt như: qua đêm và 01 tuần tăng khoảng 0,02%/năm và 1 tháng tăng 0,05%/năm lần lượt lên mức 2,01%/năm, 2,13%/năm và 2,32%/năm.

vote data