Lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của VN ra nước ngoài

Đây là thông tin vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết tại Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 tháng năm 2018.
 (photo: )

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 9 tháng năm 2018, lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của VN ra nước ngoài.

Cụ thể, tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm của lĩnh vực tài chính ngân hàng đạt 105,7 triệu USD, chiếm 31,9% tổng vốn đầu tư đầu tư ra nước ngoài của VN.

Trong khi đó, một số lĩnh vực mà VN có thể mạnh lại xếp sau là nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chỉ đứng thứ hai với 63,8 triệu USD và chiếm 19,2% tổng vốn đầu tư.

Công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ 3 với 45,8 triệu USD, chiếm 13,8% tổng vốn đầu tư. Số còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.

Thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho thấy, tính chung trong 9 tháng năm 2018, tổng vốn đầu tư VN ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 330,9 triệu USD.

vote data