Đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng

Nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng trên địa bàn TPHCM, UBND TPHCM vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM chỉ đạo các ngân hàng thương mại tăng cường công tác an toàn kho quỹ, các hoạt động giao dịch, vận chuyển, bảo quản tiền mặt/ngoại tệ, các hoạt động quản lý máy ATM…
 (photo: )

Song song đó, UBND TPHCM còn yêu cầu ngân hàng thương mại kiểm tra các quy trình nội bộ trong công tác tiền tệ kho quỹ, hệ thống các thiết bị an toàn (camera, hệ thống báo động…) tại nơi giao dịch; nâng cao tinh thần cảnh giác để chủ động đối phó và phòng ngừa kẻ gian, đặc biệt vào những thời điểm lượng tiền mặt giao dịch và khách hàng tăng cao.

Công an thành phố cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm và có phương án xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, hỗ trợ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.

vote data