Dữ liệu khách hàng ở Co-opbank không bị ảnh hưởng

Hiện ngân hàng đã có các giải pháp kỹ thuật ứng phó với tệ nạn hacker để đảm bảo an toàn trong hoạt động.
 (photo: )

Ngân hàng Hợp tác xã VN (Co-opbank) cho biết, về sự cố tối trang web bị hack ngày 13/10/2018, ngân hàng đã cùng với Cơ quan chức năng của Bộ Thông tin truyền thông kiểm tra và khẳng định website của ngân hàng đang hoạt động với mục đích thông tin tuyên truyền quảng bá về hình ảnh, không kết nối đến cơ sở dữ liệu khách hàng và chưa triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử nào trên website cho khách hàng. Toàn bộ thông tin dữ liệu khách hàng hoàn toàn an toàn và không bị ảnh hưởng bởi tấn công của hacker.

vote data