HSBC VN được trao giải thưởng Chất lượng dịch vụ toàn cầu

Ngân hàng HSBC VN vừa nhận được giải thưởng Chất lượng dịch vụ toàn cầu của Visa dành cho ngân hàng có “Tỉ lệ chấp nhận giao dịch cao nhất đối với các giao dịch quốc tế trên thẻ tín dụng” năm 2017.
 (photo: )

Đây là ngân hàng phát hành thẻ đầu tiên ở VN được vinh danh tại giải thưởng toàn cầu của Visa. Giải thưởng dựa trên tổng số lượng giao dịch được chấp nhận so với tổng số lượng giao dịch yêu cầu của thẻ tín dụng dành cho các giao dịch được thực hiện ở nước ngoài trong năm 2017. HSBC VN là ngân hàng dẫn đầu tại hạng mục này của Visa toàn cầu.

Giải thưởng là sự công nhận dành cho các sản phẩm thẻ và những trải nghiệm mà HSBC VN mang tới cho khách hàng tại các điểm chấp nhận thẻ, đảm bảo giao dịch của khách hàng tại các điểm chấp nhận thẻ POS và giao dịch trực tuyến luôn hiệu quả và thông suốt ở các quốc gia khác, trong khi vẫn đảm bảo những rủi ro gian lận thẻ cho khách hàng được giảm thiểu tối đa.

Trong năm 2017, Visa đánh giá tất cả khách hàng trên thế giới và công nhận những tổ chức hoạt động tốt nhất trong 12 hạng mục. Để hội đủ tiêu chuẩn đạt được một trong những giải thưởng danh tiếng này, các khách hàng phải đạt mức xử lý giao dịch VisaNet tối thiểu và duy trì kết quả hoạt động tốt với Visa.

vote data