Eximbank lại hoãn đại hội cổ đông thường niên lần 2

Eximbank thông báo dời đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 2 sang cuối tháng 6.
<p><em>Nội bộ Eximbank đang gặp nhiều bất lợi vì bất đồng ý kiến về nhân sự cấp cao, cổ đông lớn. </em></p> (photo: )

Nội bộ Eximbank đang gặp nhiều bất lợi vì bất đồng ý kiến về nhân sự cấp cao, cổ đông lớn. 

Hôm 23.5, Eximbank thông báo dời ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông 2019 sang cuối tháng 6. Đây là lần hoãn đại hội thứ 2, trước đó, Eximbank không thể tiến hành đại hội thường niên 2019 lần 1 do không đủ tỷ lệ tham dự.

Theo đó, HĐQT Eximbank cho biết cần có thêm thời gian để hoàn thiện tất cả các báo cáo và công tác chuẩn bị đại hội được chu đáo, nhằm đảm bảo thành công.  Do đó sẽ hoãn đại hội đến cuối tháng 6, thời gian cụ thể Eximbank sẽ thông báo sau.

Theo quy định pháp luật, đại hội cổ đông phải họp trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của HDQT có thể gia hạn, nhưng không quá 6 tháng.

Eximbank cũng vừa có tân chủ tịch HĐQT Cao Xuân Ninh và quyền tổng giám đốc mới Nguyễn Cảnh Vinh sau những lục đục trong nội bộ HĐQT và cổ đông lớn.

vote data