Eximbank chốt lịch họp đại hội cổ đông vào ngày 21/6

Trước đó, cuộc họp đại hội cổ đông thường niên này được dự kiến tổ chức vào ngày 26/4 và 26/5 nhưng không thành.
 (photo: )

Ngân hàng Eximbank vừa thông báo lịch dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 2 vào sáng 21/6 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Trước đó, cuộc họp này được dự kiến tổ chức vào ngày 26/4 nhưng không thành do không đủ 65% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Lịch họp được dời lại vào ngày 26/5 nhưng sau đó ngân hàng cho biết cần thêm thời gian để chuẩn bị kỹ công tác tổ chức cuộc họp được đồng nhất và thành công, nên phải hoãn cuộc họp một lần nữa.

Trong thời gian chờ tiến hành đại hội, Eximbank xảy ra nhiều xáo trộn nhân sự cấp cao trong HĐQT và cổ đông lớn. Đến nay,  ông Cao Xuân Ninh được bầu làm chủ tịch HĐQT thay ông Lê Minh Quốc. Ông Nguyễn Cảnh Vinh - phó tổng giám đốc thường trực - được bổ nhiệm làm quyền tổng giám đốc ngân hàng. 

vote data