Dự báo bức tranh tín dụng năm 2020

Tín dụng năm 2020 được cho sẽ tập trung phần lớn vào các TCTD có chất lựợng tài sản tốt, và tín dụng sẽ kém khả quan đối với các TCTD chưa xử lý xong nợ tồn đọng.
 (photo: )

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa có báo cáo về ngành ngân hàng.

Theo VCBS, định hướng của NHNN đối với các NHTM sẽ tiếp tục được thể hiện và duy trì trong năm 2020, tập trung vào chất lượng thay vì tăng dư nợ cho vay. Bởi vậy tăng trưởng tín dụng được dự báo sẽ tăng thấp hơn so với giai đoạn 2016-2017, và tương đương năm 2018-2019, kỳ vọng không quá 14% cho năm 2020.

Nhóm phân tích cũng nhận định, các tỷ lệ an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng sẽ có xu hứớng thắt chặt theo lộ trình để đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn. Tăng trưởng tín dụng của các TCTD phụ thuộc vào chất lượng tài sản và mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn hoạt động. Theo đó, những ngân hàng đã được NHNN công nhận đáp ứng chuẩn Basel II theo TT 41/2016 sẽ tiếp tục được ưu tiên trong việc cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng. Với các ngân hàng còn lại, do vốn tự có chưa đủ lớn để đáp ứng nhu cầu tăng của tín dụng, nhu cầu tăng vốn là cấp thiết để đáp ứng Basel II và các tỷ lệ an toàn khác.

Như vậy, tín dụng sẽ tập trung phần lớn vào các TCTD có chất lượng tài sản tốt, và tín dụng sẽ kém khả quan đối với các TCTD chưa xử lý xong nợ tồn đọng.

Về huy động, VCBS nhận định quy định về tỷ lệ LDR và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn có thể tác động tới huy động vốn của các ngân hàng trong năm 2020. Tỷ lệ LDR tối đa đã được NHNN đưa về một mức quy định chung 85% cho cả ngành ngân hàng, mặt khác, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn tối đa sẽ giảm từ 40% về 37% vào 1/10/2020. Điều này đòi hỏi các NHTM đang có những tỷ lệ an toàn sát mức quy định thực hiện phương án điều chỉnh thích hợp về nguồn vốn huy động.

Trong năm 2020, yếu tố tạo áp lực lên lãi suất huy động liên quan đến thực trạng nội tại của hệ thống ngân hàng hiện nay đi cùng với định hướng của NHNN trong việc yêu cầu nâng cao năng lực quản trị rủi ro, các chỉ tiêu an toàn và hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống ngân hàng. Cùng với Thông tư 22/2019 về việc đảm bảo các tỷ lệ an toàn và Thông tư 58/2019 về việc quản lý, sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước, các ngân hàng thương mại sẽ cần có điều chỉnh thích hợp về nguồn vốn để đáp ứng các điều khoản theo luật định. Điều này đồng nghĩa áp lực về nguồn vốn đối với các ngân hàng sẽ tăng lên đáng kể. Dù vậy, mục tiêu ổn định mặt bằng lãi suất (tính chung cho cả năm) dự báo được NHNN điều hành ở mức hợp lý để hỗ trợ tăng trưởng.

Như vậy, lãi suất huy động chung toàn ngành được dự báo chịu áp lực tăng nhưng mức tăng kỳ vọng không lớn, tập trung tại các kỳ hạn dài từ 12 tháng trở lên. Mặt khác, vấn đề về thanh khoản cục bộ có thể khiến một số ngân hàng quyết định neo lãi suất huy động cao hơn so với mặt bằng chung của hệ thống.

Với việc dự báo lãi suất huy động chung sẽ có mức tăng kỳ vọng không lớn, đi cùng sự điều tiết hợp lý của NHNN, lãi suất cho vay kỳ vọng sẽ không có nhiều biến động và duy trì tương đương như mặt bằng hiện tại.

Link bài gốc: http://ttvn.vn/ngan-hang/du-bao-buc-tranh-tin-dung-nam-2020-420192612171910715.htm

vote data