Tín dụng của nền kinh tế tăng 12,1% trong năm 2019

Đây là số liệu trong báo cáo được Tổng cục Thống kê đưa ra tại buổi họp báo công bố tình hình kinh tế - xã hội quý 4 và cả năm 2019
 (photo: )

Theo kế hoạch đưa ra từ đầu năm từ phía Ngân hàng Nhà nước, mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho cả năm 2019 là 14%, tương đương năm 2018. Tuy nhiên, báo cáo của Tổng cục Thống kê đến ngày 20/12/2019 lại cho thấy, tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm 2019 thấp hơn cùng kỳ.

Cụ thể, tính đến ngày 20/12/2019, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế tăng 12,1% (cùng kỳ năm 2018 tăng 13,3%); tổng phương tiện thanh toán tăng 12,1% so với cuối năm 2018 (cùng kỳ năm 2018 tăng 11,3%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 12,5% (cùng kỳ năm 2018 tăng 11,5%).

Cũng theo báo cáo, hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý 4/2019 tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, ước tính tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường tăng 20,3% so với năm 2018, trong đó doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 25,1%; lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 11,6%.

Bên cạnh đó, tại thị trường chứng khoán năm 2019 có nhiều đóng góp trong việc huy động vốn cho nền kinh tế với tổng mức huy động vốn đạt 313,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm trước. 

Trên thị trường cổ phiếu, tính đến ngày 24/12/2019, chỉ số VN-Index 958,88 điểm, tăng 7,4% so với cuối năm 2018; mức vốn hóa thị trường (tính đến 17/12/2019) đạt 4,4 triệu tỷ đồng, tăng 10,3%; giá trị giao dịch bình quân từ đầu năm 2019 đến nay đạt 4.651 tỷ đồng/phiên, giảm 29% so với bình quân năm 2018. 

Trên thị trường trái phiếu, hiện có 509 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt 1.162 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với cuối năm 2018. 

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, khối lượng giao dịch bình quân từ đầu năm đến nay đạt 89.266 hợp đồng/phiên, tăng 13% so với bình quân giao dịch năm 2018.

Với tất cả các kết quả đã đạt được, cơ quan này đánh giá: "Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cơ bản ổn định; hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát triển an toàn và bền vững, bảo đảm khả năng chi trả bồi thường và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm; thị trường chứng khoán tăng trưởng tích cực, đóng góp quan trọng vào huy động vốn phát triển kinh tế".

Link bài gốc: http://vneconomy.vn/tin-dung-cua-nen-kinh-te-tang-121-trong-nam-2019-20191227153056351.htm

vote data