Nợ công chính thức giảm còn 56,1%

Ngày 31/12/2019, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác khóa sổ thu, chi ngân sách năm 2019. Tính đến nay, nợ công đã giảm còn 56,1% so với mức 63,7% cuối năm 2016
 (photo: )

Báo cáo tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tính đến 12h00 ngày 31/12/2019, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 1,54 triệu tỷ đồng, vượt 9,1% so với dự toán, tăng 82,1 nghìn tỷ đồng so báo cáo Quốc hội.

Trong đó, thu nội địa đạt 1,26 triệu tỷ đồng, vượt 7,4% (87 nghìn tỷ đồng); thu từ dầu thô đạt 55,9 nghìn tỷ đồng, vượt 25,3%; thu từ hoạt động xuất nhập sau khi trừ số hoàn thuế giá trị gia tăng đã tăng thêm 18,8 nghìn tỷ đồng so với dự toán.

Bên cạnh đó, số thu cân đối ngân sách đạt xấp xỉ 217,9 nghìn tỷ đồng, vượt 15,2% so với dự toán. Tỷ lệ động viên thu ngân sách nhà nước đạt 25%GDP, riêng động viên thuế và phí đạt 21%GDP. 

"Với kết quả này, cả giai đoạn 2016-2020 tỷ lệ huy động thu vào ngân sách bình quân đạt 24,7%GDP, vượt kế hoạch là 23,5%GDP. Cơ cấu thu ngân sách trung ương chiếm 55%, thu ngân sách địa phương chiếm 45% tổng thu ngân sách Nhà nước", đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh.

Đáng chú ý, tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách đã tăng dần qua các năm. Cụ thể, năm 2016 là 68,9%, năm 2019 là 81,9%, đến năm 2020 dự kiến gần 84%.

Mặt khác, báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, cả thu ngân sách trung ương và thu ngân sách địa phương đều vượt dự toán. Trong đó, thu ngân sách trung ương vượt xấp xỉ 4% (32,2 nghìn tỷ đồng), thu ngân sách địa phương vượt 16% (96 nghìn tỷ đồng) so với dự toán. 

Hầu hết các địa phương hoàn thành vượt dự toán thu nội địa, với 30 địa phương vượt trên 20% dự toán, 14 địa phương vượt từ 10 - 20% dự toán và 17 địa phương vượt dưới 10% dự toán; những địa phương có kết quả thu đạt cao là Ninh Bình, Bắc Giang, Bình Định, Phú Yên...

Về chi ngân sách, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, một số nhiệm vụ chi đang thực hiện dở dang sẽ tiếp tục được thanh toán đến hết ngày 31/01/2020 (hết thời gian chỉnh lý quyết toán), có những nhiệm vụ được xem xét chuyển nguồn tiếp tục thực hiện trong năm 2020. 

Với kết quả thu, chi như trên, bội chi ngân sách nhà nước năm 2019 giảm từ mức 3,7% dự toán xuống ở mức dưới 3,4% GDP thực hiện; nợ công đến nay giảm còn 56,1% so với mức 63,7% cuối năm 2016.

"Năm 2019 đã tiếp tục cơ cấu một bước nợ công, kéo dài kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ, giảm chi phí nợ công, tăng tỷ trọng vay trong nước, dự kiến cuối năm 2019 đạt 62,3% tổng dư nợ Chính phủ", Bộ Tài chính cho biết.

Link bài gốc: http://vneconomy.vn/no-cong-chinh-thuc-giam-con-561-2019123120461385.htm

vote data