VietinBank báo lãi gần 11.500 tỷ đồng

VietinBank năm 2019 lãi gần 11.500 tỷ đồng, tăng 83% dù phải điều chỉnh tăng trưởng tín dụng và chưa tăng được vốn.
 (photo: )

Tính đến cuối 2019, tín dụng tăng trưởng 7,2% so với cuối 2018. Do chưa tăng được vốn như kế hoạch nên ngân hàng phải điều chỉnh tốc độ tăng trưởng phù hợp, chuyển tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, chú trọng tăng thu nhập ngoài lãi, từ bán riêng lẻ sang bán theo chuỗi liên kết, bán chéo. Tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động.

Với tốc độ tăng thu thuần dịch vụ tới 43%, VietinBank nằm trong nhóm ngân hàng có tăng trưởng thu nhập dịch vụ nhanh nhất theo báo cáo của Công ty chứng khoán Rồng Việt.

Tính đến hết 2019, tổng tài sản hợp nhất của VietinBank đạt 1,24 triệu tỷ, tăng 6,5%. Dư nợ 952.000 tỷ, tăng 7,2%. Nguồn vốn ước đạt 892.000 tỷ, tăng 5%. Huy động không kỳ hạn 143.000 tỷ, tỷ lệ CASA tăng so với 2018.

Tỷ lệ nợ xấu dưới 1,2%, giảm so với mức 1,59% vào cuối năm 2018. Số dư dự phòng trên nợ xấu đạt trên 120%. Trong năm 2019, VietinBank trích lập dự phòng tăng gấp hai lần so với 2018. Tỷ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 37%, thấp hơn so với năm 2018. Hiệu quả sinh lời được cải thiện, tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) tăng từ 2,6% vào cuối 2018 lên 2,8%. Trong trường hợp được tăng vốn trong năm 2020, ngân hàng sẽ điều chỉnh tăng trưởng tín dụng cao hơn.

2020 - năm cuối ngân hàng cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020, ông Lê Đức Thọ cho biết sẽ đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng 6-8%, tín dụng tăng 8-10%, nợ xấu dưới 2% và lợi nhuận hợp nhất trước thuế tăng 10%.

vote data