TPBank muốn mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu quỹ

Mục đích mua lại nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông.
 (photo: )

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HoSE: TPB) vừa có Nghị quyết thông qua phương án mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.

Cụ thể, tổng số lượng đăng ký mua lại tối đa 10 triệu cổ phiếu, tương đương với 1,17% vốn điều lệ. Mục đích mua lại nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cổ đông.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian dự kiến giao dịch trong quý 1 và quý 2/2020. Phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

Trên thị trường, cổ phiếu TPB đang được giao dịch quanh mức 20.800 đồng. 

Năm 2019, lợi nhuận trước thuế của TPBank đạt trên 3.868 tỷ đồng, tăng 1.610 tỷ đồng tương đương 71,3% so với năm trước và vượt hơn 21% so với kế hoạch đề ra. Đây cũng là con số lợi nhuận cao nhất từ trước tới nay ở nhà băng này.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản ngân hàng đạt 164.594 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cuối năm 2018. Dư nợ cho vay khách hàng tăng trưởng mạnh 23,9%, lên hơn 95.640 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 21,4%, đạt 92.440 tỷ đồng.

Link bài gốc: http://ttvn.toquoc.vn/ngan-hang/tpbank-muon-mua-lai-toi-da-10-trieu-co-phieu-quy-42020272134257172.htm

vote data