Thị trường bất động sản phát triển là yếu tố thuận lợi để Sacombank xử lý nợ xấu

Thị trường bất động sản phát triển là một trong những yếu tố thuận lợi để Sacombank xử lý 20.000 tỷ đồng nợ xấu trong năm 2017. Thông tin trên được Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đưa ra trong bối cảnh ngân hàng này đang quyết liệt thực hiện đề án tái cấu trúc.
<p><em>Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín</em></p> (photo: )

Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

Theo ông Minh,  việc xử lý nợ xấu sẽ được thực hiện có hiệu quả trên cơ sở có sự thuận lợi khách quan của thị trường bất động sản, về cơ chế, chủ trương cũng như hành lang pháp lý thông qua Nghị quyết của Quốc hội về xử lý nợ xấu và các cơ chế của Đề án tái cấu trúc Sacombank. 

Theo đó, ngân hàng này sẽ tập trung tái cấu trúc tổ chức, con người đảm bảo tính xây dựng - kế thừa, lấy sự ổn định hệ thống làm trọng tâm; Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh doanh trên cơ sở phát huy cho được thế mạnh nội tại của Sacombank về mạng lưới, con người, thương hiệu, sản phẩm, chiến lược kinh doanh; Tái sắp xếp lại hoạt động của mạng lưới giao dịch và các Công ty con và Ngân hàng con theo định hướng chiến lược lấy phát triển nông thôn để hỗ trợ thành thị… 

Báo cáo của Sacombank cho thấy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2017, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 428 tỷ đồng, tăng 70,4% so với cùng kỳ 2016.  Tổng tài sản của Sacombank đạt 352.683 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm; cho vay khách hàng và huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư lần lượt đạt 212.538 tỷ đồng và 317.491 tỷ đồng, tăng 10,1% và 9,7% so với đầu năm. 

Ngoài ra, các hoạt động khác cũng mang về cho Sacombank kết quả kinh doanh lạc quan hơn. Đặc biệt, thu dịch vụ có sự tăng trưởng nổi bật, đạt 727 tỷ đồng, tăng 27,3% so với cùng kỳ, chiếm 23,4% tổng thu nhập. Trong đó, nguồn thu từ dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử... ở mức cao và tăng trưởng ổn định. 

Trong 6 tháng đầu năm, Sacombank đã tự xử lý được 845 tỷ đồng nợ xấu, thu hồi 247 tỷ nợ bán VAMC. Đối với tài sản nhận cấn trừ nợ, gán nợ, Sacombank cũng đã xử lý và thu hồi 1.039 tỷ đồng, giảm dần các khoản phải thu, giảm 4,5% so đầu năm. 

Cuối tháng 6/2017, Sacombank đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và 2016 với sự tham gia của ông Dương Công Minh và một số lãnh đạo đến từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Ngay sau đại hội, ngân hàng cũng bố trí lại nhân sự. Hiện ông Dương Công Minh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn bà Nguyễn Đức Thạch Diễm là Quyền Tổng giám đốc.

vote data